Kanwar Yatra

बोल बम औऱ भारत माता की जयघोष के गगनभेदी नारे के साथ खमतराई से निकली काँवर यात्रा

Kanwar Yatra, Hatkeshwarnath Dham located at Mahadevghat, Shiv Bhakt, former minister Rajesh Munat, volunteers of National Self Service Association Gudhiyari region, Telugu Samaj Sahu, Kurmi Samaj, Sarva Samaj Seva Samiti, Agarwal Samaj, workers of all four circles of Bharatiya Janata Party, Sindhi society  ,Sarva Brahmin Samaj, North Indian Society, Muharram, Muslim Zareen, Raipur, Khabargali